Keo dán kết cấu chịu lực (bê tông, đá tự nhiên kích thước lớn)

Sản phẩm keo dán chuyên dụng cho các yêu cầu thi công đặc biệt: dán gạch đá kích thước lớn sử dụng neo, dán các cấu kiện bê tông đúc sẵn, dán các kết cấu chịu lực lớn…

Showing all 3 results

Showing all 3 results