Phụ gia Bê tông

Sản phẩm phụ gia bê tông đáp ứng mọi yêu cầu thi công hiện đại: Phụ gia siêu dẻo, duy trì độ sụt, phát triển cường độ sớm; Phụ gia giãn nở, bù co ngót, giảm co ngót cho bê tông; Phụ gia hóa dẻo, ngậm khí, tạo bọt, trợ bơm cho bê tông; Phụ gia làm chậm quá trình ninh kết bê tông; Phụ gia đóng rắn nhanh cho bê tông; Phụ gia cho bê tông đổ dưới nước,…

Showing all 2 results

Showing all 2 results